O nas

Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu działa od 2 lipca 2004 roku. Od początku swojego istnienia stawia sobie za cel integrację środowiska kobiet aktywnych zawodowo poprzez działalność edukacyjną, lobbingową, opiniotwórczą, filantropijną i charytatywną. Stowarzyszenie ma w swoim dorobku wiele projektów promujących sukcesy kobiet i zachęcających je do zmian zawodowych, umożliwiających dalszy rozwój.

 Dbamy o rozwój własny poprzez udział w szkoleniach. Korzystamy z doradztwa związanego z zarządzaniem w biznesie. Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach dotykających spraw kobiet i ich roli we współczesnym świecie – w gospodarce, życiu politycznym i społecznym. Organizujemy konferencje, panele dyskusyjne, spotkania i warsztaty służące rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Dysponujemy rozbudowaną siecią kontaktów z organizacjami wspierającymi kobiety w kraju i za granicą. Współpracujemy z władzami samorządowymi i administracją rządową. Dzięki aktywnej współpracy z partnerami naukowymi ciągle poszerzamy naszą wiedzę nt. sytuacji kobiet i staramy się na nią reagować.

 Wspieramy rozwój kultury i społeczności lokalnych. Jesteśmy partnerem wielu organizacji europejskich. Pracujemy także w zespole ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn funkcjonującym przy Komisji Europejskiej.