Misje i cele

 Misją Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu jest inspirowanie kobiet do rozwoju, odkrywania nowych pasji i siły płynącej z niezależnego myślenia na rzecz prowadzenia nowoczesnego i społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Misję staramy się realizować poprzez cele, za które przyjmujemy:

  •  promowanie równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia
  • zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i biznesowym
  • rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społeczności lokalnej i kreowaniu postaw prospołecznych
  • inicjowanie trwałej i partnerskiej współpracy biznesu, nauki i organizacji pozarządowych z administracją samorządową i publiczną na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
  • wszechstronną edukację i rozwój kobiet
  • odkrywanie i promowanie kobiet – liderów
  • upowszechnianie i ochronę praw kobiet, w tym przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dzieci
  • propagowanie idei dobroczynności wśród kobiet
  • wspieranie rozwoju kulturalnego oraz zachęcanie do działalności filantropijnej
  • współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności z obszaru Unii Europejskiej.