17 maja 2016

VIII Kongres Kobiet za nami

VIII Kongres Kobiet już za nami (13-14 maja, Torwar). W tym roku program wielkiego wydarzenia był wyjątkowo mocny merytorycznie. Sprawy społeczne, międzynarodowe, przedsiębiorczość i innowacyjność, edukacja, nowe technologie, zdrowie, ekologia, rozwój osobisty i duchowy, kultura, równość płci, partnerstwo, solidarność z mniejszościami seksualnymi – to szerokie spektrum spraw, które poruszają kobiety – które poruszyłyśmy podczas naszego wydarzenia – wielkiego spotkania Polek ponad podziałami. Kwestie widziane oczami kobiet, słowa, emocje, które nigdzie indziej nie mogły być wypowiedziane. W naszym kongresowym gronie spotkały się wyjątkowe kobiety – wybitne profesorki, ekspertki, autorytety w różnych dziedzinach.

Więcej informacji na www.kongreskobiet.pl