2 grudnia 2014

NIE przemocy wobec kobiet

Od 25 listopada do 10 grudnia trwa kampania „Biała Wstążka”. To największa na świecie kampania, która na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Prowadzona jest w ponad 55 krajach. Została stworzona przez mężczyzn i jest skierowana przede wszystkim do nich.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet i ranił 13, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący: „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, rozpoczęła się debata na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Z roku na rok w kampanię włącza się coraz więcej krajów.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W kampanię w Polsce włączają się władze miast i organizacje społeczne. Informacje na temat wydarzeń związanych z akcją, zaplanowanych w Gdyni można znaleźć tu: http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_98927.html