14 maja 2014

Absolutorium dla Zarządu PSKB

13 maja br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członkiń Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu. Zarząd PSKB przedstawił sprawozdawanie z działań podejmowanych w 2013 roku, sprawozdanie finansowe oraz plany i budżet na 2014 rok. Z przyjemnością informujemy, że członkinie PSKB udzieliły absolutorium zarządowi i w głosowaniu zdecydowały, że w kolejnej 3-letniej kadencji będzie działał w niezmienionym składzie: Iwona Flis – prezeska oraz Anna Fibak, Irena Muszkiewicz-Herok, Alicja Reluga i Danuta Giecołd-Gębska – wiceprezeski.