14 kwietnia 2013

Uwaga! Konkurs fotograficzny

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Kobieta z pasją”. Mogą wziąć w nim udział amatorki i amatorzy. Na autorki i autorów najlepszych, najciekawszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody – pieniężne i nie tylko.
Zdjęcia można zgłaszać do 12 kwietnia. Rozstrzygnięcie poznamy 17 kwietnia podczas spotkania „Kobieta z pasją – pasja fotografowania” w Hotelu Haffner w Sopocie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem (poniżej).
Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU PSKB pt.: „KOBIETA Z PASJĄ”

§1
Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu ogłasza konkurs na najlepsze fotografie o tematyce związanej z hasłem „Kobieta z pasją”.

§2
W konkursie mogą uczestniczyć fotografujące amatorki i amatorzy.

Pod pojęciem amatorek/amatorów rozumie się osoby, które zawodowo nie są związane z fotografią, nie pobierają honorariów z tytułu wykonywania fotografii, nie współpracują z agencjami fotograficznymi czy wydawnictwami w zakresie wykonywania fotografii na zlecenie.

§3
Każdy uczestnik może zgłosić zdjęcia pojedyncze (nie więcej niż trzy) i/lub fotoreportaże (do pięciu fotografii) w formacie minimalnym 15 x 21 cm do 30 x 40 cm. Dopuszczalne są również wydruki zdjęć z zapisu cyfrowego. Koszty wykonania odbitek oraz przesyłki zdjęć ponoszą zgłaszający.

§4
Prace należy dostarczyć do recepcji Hotelu Haffner w Sopocie (ul. Haffnera 59, 81-715 Sopot), najpóźniej do 12 kwietnia 2013 roku włącznie z dopiskiem na kopercie „Hanna Lasoń – Kobieta z pasją – foto”.

§5
Zdjęcia powinny być opatrzone pseudonimem, tytułem zdjęcia, kolejnym numerem zdjęcia. Do kompletu zdjęć należy dołączyć, w zamkniętej kopercie, opatrzonej pseudonimem, dane o autorze (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, rok urodzenia).

§6
Dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich nieodpłatną prezentację publiczną, a w szczególności na wystawach podczas wydarzeń organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, w siedzibie PSKB i w Hotelu Haffner oraz do celów promocyjnych PSKB i ich publikację w mediach w kontekstach związanych z działalnością PSKB bez uiszczania honorarium autorskiego. PSKB nie odsyła otrzymanych prac.

§7
Jury, powołane przez organizatora konkursu, wyłoni zwycięzcę konkursu oraz dokona wyboru fotografii, które zostaną zaprezentowane m.in. na wystawach podczas wydarzeń organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, w siedzibie PSKB oraz w mediach.

§8
Udział w wystawach pokonkursowych jest wyróżnieniem.

§9
Wszystkie decyzje jury są nieodwołalne.

§10
Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce podczas spotkania „Kobieta z pasją – pasja fotografowania”, które odbędzie się 17 kwietnia 2013 roku w Hotelu Haffner w Sopocie.

§11
Nagrodami w konkursie są:
1) za zajęcie I miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 700 złotych oraz publikacja zdjęcia lub zdjęć w magazynie Dolce Vita (materiał na jedną stronę: foto i wywiad z autorką/autorem)

2) za zajęcie II miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych oraz publikacja zdjęcia z opisem w magazynie Dolce Vita

3) za zajęcie III miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych oraz publikacja zdjęcia z opisem w magazynie Dolce Vita.

Podatek od nagród jest odprowadzany przez Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu. Jury ma prawo do innego podziału nagród w ramach łącznej kwoty przeznaczonej na nagrody.