8 października 2011

Elastyczne formy zatrudnienia

Grupa Ergo Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić do udziału w konferencji pt.: „Elastyczne formy zatrudnienia”, realizowanej w ramach projektu „Praca przyjazna rodzinie – elastyczne rozwiązania”.

Konferencja odbędzie się: 26 października 2011 r., w Ateneum-Szkole Wyższej (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, sala: Audytorium Maximum, w godzinach 9:00 -15:00.

Podczas konferencji omawiane będą między innymi następujące tematy:

• formy zatrudnienia – elastyczne i tradycyjne

• proces rekrutacji

• jak radzić sobie po urlopie macierzyńskim

• analiza sytuacji kobiety na rynku pracy na przykładzie pracowników mikro i małych przedsiębiorstw

• problemy z dyskryminacją – kobiety i mężczyźni widziani przez pryzmat stereotypów płciowych

• jak pogodzić życie zawodowe z rodzinnym zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn

• jak poprawić życie osób niepełnosprawnych, starszych oraz takich, na których spoczywają obowiązki opieki nad członkiem rodziny

• jak poradzić sobie z coraz większym problemem znalezienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i możliwościami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.przyjaznapraca.pl w zakładce harmonogram.

Więcej informacji na www.przyjaznapraca.pl