22 września 2011

Zgłoś kandydata do Nagrody Bursztynowego Mieczyka

 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do kolejnej edycji konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

Oprócz czterech nagród głównych, do których zostanie dołączona premia pieniężna, każda wysokości 5000 zł, przyznane zostaną również wyróżnienia i nagrody specjalne. Nagrodę specjalną ufunduje m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej dla organizacji zajmującej się szeroko rozumianą edukacją. Przez ostatnie trzy lata nagrody specjalne fundowało również Ministerstwo Kultury oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane przez Kapitułę. Członkami Kapituły NMB są dwaj przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, dwaj przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych, laureaci NBM w roku poprzednim, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, Przedstawiciel Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii” oraz przedstawiciel Fundacji RC.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do Nagrody upływa 21 października 2011 roku, o godz. 17:00. Do tego dnia wszystkie wnioski (te składane drogą pocztową również) muszą napłynąć do Sekretariatu Kapituły, mieszczącego się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku.

Celem tegorocznej edycji konkursu jest promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw.: dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Uroczysta Gala, w czasie której wręczone zostaną nagrody, odbędzie się, 23 listopada br. o godz. 18:00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Więcej informacji na: http://www.rci.org.pl/