18 września 2011

Olga Krzyżanowska laureatką Nagrody III Kongresu Kobiet

 

Laureatką Nagrody III Kongresu Kobiet została Olga Krzyżanowska. Laudację wygłosiła Henryka Krzywonos–Strycharska. Olga Krzyżanowska, dziękując za wyróżnienie, życzyła kandydatkom do Parlamentu odwagi. Człowiek żałuje z życiu tylko tych rzeczy, które mógł zrobić, ale nie zrobił – przypomniała.

„Lekarz, człowiek, kobieta, polityczka” – tymi słowami określiła swoją koleżankę Henryka Krzywonos-Strycharska. Olga Krzyżanowska jest Ministrem Zdrowia w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet oraz członkinią Rady Programowej. Z wykształcenia lekarka, ma doświadczenie polityczne jako posłanka (X, I, II i III kadencja) oraz senatorka (X, II i V kadencja), pełniła funkcję Marszałka Sejmu. Odznaczona Krzyżem Walecznych za walkę w Szarych Szeregach podczas II wojny światowej, od 1980 działaczka Solidarności.

Nagroda Kongresu Kobiet jest wręczana od początku istnienia Kongresu. Pierwszą laureatką była w 2009 roku profesor Maria Janion, a rok później Henryka Krzywonos-Strycharska.

Autorka tekstu: Karolina Wolszczak, Biuro Prasowe Kongresu Kobiet