4 września 2011

VI Kongres Obywatelski

 

Polska i Polacy stoją wobec przełomu – wielkiego przewartościowania. Świat, w którym żyjemy ulega na naszych oczach zasadniczej zmianie – następne dekady będą inne zarówno z perspektywy jednostkowej, jak i zbiorowej. Warto podjąć wspólny trud zrozumienia tej nowej, już zarysowującej się rzeczywistości oraz zastanowić się, jak się na nią przygotować i jak ją współkształtować.

Ta perspektywa będzie towarzyszyła VI Kongresowi Obywatelskiemu pt: „Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI w. – Wielkie Przewartościowanie”, który odbędzie się 5 listopada na Politechnice Warszawskiej.

Z jednej strony będziemy pytali o filozofię rozwoju społeczno-gospodarczego – o jego cele oraz o to czym my Polacy chcemy konkurować w przyszłości na rynku globalnym? Z drugiej strony będziemy się zastanawiali nad tym, jakich kompetencji będziemy potrzebowali, aby tę „filozofię rozwoju” i konkurowania międzynarodowego realizować.

Zagadnienie kompetencji kieruje refleksję kongresową w stronę edukacji. Jak powinien wyglądać nasz całościowo rozumiany system edukacji – nie tylko szkolny, ale również pozaszkolny?

Najtrudniejsze i najważniejsze w wyzwaniach przyszłości będą zmiany kulturowe: w systemie wartości, postaw, wzorów myślenia i zachowań, stylów życia. Przyszłość rozegra się w sferze szeroko rozumianej kultury. Widzimy już wyraźnie, że dezintegracja społeczna i nadmierny konsumpcjonizm uderza nie tylko w jakość życia, ale również w podstawy materialne rozwoju (wydarzenia londyńskie). Musimy pomyśleć o rozwoju kulturowym – swoistej kulturowej odnowie – oraz o przewartościowaniu w hierarchii kompetencji, które uważamy za najbardziej funkcjonalne i użyteczne.

Powyższe pytania i zagadnienia będą osią naszej wspólnej refleksji w czasie debaty w ramach sesji tematycznych.

Sesje tematyczne VI Kongresu Obywatelskiego:

• Zrównoważony rozwój Polski – jak zrealizować niechciany cel?

• Po co nam społeczeństwo?

• Jak odnieść sukces na rynku globalnym? Strategie i kompetencje przedsiębiorstw oraz państwa

• Czy rolnictwo i przemysł spożywczy mogą być szansą rozwojową Polski w XXI wieku?

• Szanse młodego pokolenia – czas na strategie zbiorowe?

• Czy potrzebujemy „przewrotu kopernikańskiego” w edukacji?

• Potencjał edukacji pozaszkolnej – jaki jest, jak go wykorzystać?

• Jak wykorzystać środki UE do budowy kapitału ludzkiego i społecznego w latach 2014–2020?

Kongres poprzedzi debata „Kluczowe kompetencje Polaków w XXI wieku”, do której zaprosimy również na łamach strony www.pfo.net.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji, szczegółowy program Kongresu oraz rejestracja on-line wkrótce!

Z najlepszymi pozdrowieniami,

Jan Szomburg

Organizator Kongresu Obywatelskiego

Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową