27 stycznia 2011

Nominacje do Laurów Magellana 2010

Znamy już nominowanych do Laurów Magellana 2010, konkursu organizowanego przez Korporację Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, któremu patronuje już po raz drugi nasze stowarzyszenie.

Do tytułu Magellan Roku jury nominowało:

• Ludwika Sobolewskiego – za konsekwentne kierowanie rozwojem Giełdy Papierów Wartościowych, które zaowocowało m.in. debiutem akcji GPW na publicznym parkiecie

• prof. Leszka Balcerowicza – za edukowanie społeczeństwa polskiego, a przede wszystkim za zwrócenie uwagi na rosnące zadłużenie publiczne poprzez projekt uruchomienia „licznika długu”

• Marcina Osmana – za propagowanie nowoczesnych zasad przedsiębiorczości, formowanie narzędzi ułatwiających każdemu zrozumienie rynku i otaczającego nas świata

• Ryszarda Tomaszewskiego – za skuteczną strategię i konsekwentne zarządzanie Spółką TESCO Polska, która od momentu otwarcia pierwszej placówki w Polsce niezmiennie notuje wzrosty sprzedaży, a dziś jest jednym z największych inwestorów i pracodawców w Polsce

• Zespół ekspertów współpracujących przy projekcie „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach” – za edukowanie i stworzenie modelu CSR dla polskich przedsiębiorstw, który ma pomagać firmom samodzielnie planować, wdrażać oraz oceniać przyjętą przez nie strategię w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Więcej o konkursie i nominacjach w pozostałych czterech kategoriach na www.laurymagellana.pl