3 grudnia 2010

Gala Bursztynowego Mieczyka

 

9 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się uroczysta gala XV edycji konkursu Bursztynowego Mieczyka.

W konkursie nagradzane są najlepiej działające organizacje pozarządowe z województwa pomorskiego, zajmujące się problematyką polityki społecznej i ochrony środowiska.

Nagrodę Bursztynowego Mieczyka fundują wojewoda pomorski, marszałek województwa pomorskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka bierze pod uwagę:

• innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań

• integrowanie i włączanie w działania organizacji wolontariuszy i społeczności lokalnej

• współpracę z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego

• działalność organizacji na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

• działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Oprócz czterech nagród głównych, do których zostanie dołączona premia pieniężna w wysokości 5000 zł każda, przyznane zostaną również wyróżnienia i nagrody specjalne.