9 listopada 2010

Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze

16 listopada w Gdański Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się kolejna edycja konferencji „Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze”.

Kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa. Niestety tylko 40 proc. z nas jest aktywna zawodowo. Taka sytuacja negatywnie wpływa nie tylko na same kobiety, ale także na konkurencyjność polskiej gospodarki. Jedno jest pewne: trzeba to zmienić! Nasz sukces, czyli możliwość realizacji zawodowej oraz satysfakcja osobista nie będą możliwe bez wyrównania szans w życiu publicznym oraz na rynku pracy. Wykorzystajmy to, że jesteśmy lepiej wykształcone, efektywniejsze i pracowitsze od mężczyzn! Obejmowanie przez nas stanowisk decyzyjnych w biznesie i administracji ma szansę przełożyć się na ich większą skuteczność i lepsze wyniki.

W tym roku wybory samorządowe i parlamentarne – chcemy być w nich ak¬tywne, wspierając się, by stawić czoła wciąż aktualnym wyzwaniom. Wiele problemów (m.in. łączenie ról zawodowych z wychowawczymi, prze¬moc domowa, dyskryminacja, zdrowie) nie zostaną rozwiązane dopóki kobiety nie będą miały możliwości kształtowania rzeczywistości i prawa, któremu podlegają.

Stąd debata mającą na celu dyskusję i wypracowanie sku¬tecznych instrumentów wsparcia, rekomendacji w zakresie aktywizacji zawodowej i publicznej oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat wyrównywania szans. Na tle diagnozy porozmawiamy o realiach lokalnego rynku pracy, poznamy nowoczesne programy oraz instru¬menty walki z bezrobociem. Nasze spotkanie to świetna okazja do integracji środowisk, nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń, oczekiwań i potrzeb odnośnie zwiększenia naszej aktywności.

Ponadto proponujemy udział w warsztatach z zakresu praktycznych aspektów życia zawodowego, podnoszenia kompetencji i możliwości aktywizacji w różnych sferach życia.

Zapraszamy serdecznie!

Henryka Bochniarz

Prezydent PKPP Lewiatan

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny. Rejestracja: agorecka@pkpplewiatan.pl, tel. (22) 565 18 00, faks (22) 565 18 30 – do 13 listopada.

Szczegółowy program dostępny jest na www.czasnakobiety.pl