25 października 2010

Polish Investforum 2010

 

W dniach 4-6 listopada br. w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbędzie się konferencja Polish Investforum 2010. Jej organizatorami są: Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego InvestGDA, RoadShow Polska, Krajowa Izba Gospodarcza oraz PAIiIZ.

Głównym celem Forum jest promocja wizerunku Polski oraz pokazanie jej atrakcyjności dla lokalizacji inwestycji zagranicznych. Forum będzie okazją do prezentacji podmiotom zagranicznym możliwości inwestycyjnych w naszym kraju oraz przybliżenia uczestnikom możliwości perspektyw rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach. Forum będzie także okazją do wymiany doświadczeń oraz indywidualnych rozmów służących kojarzeniu partnerów biznesowych i inwestorów.

Forum adresowane jest do szerokiego grona odbiorców. Wśród nich są: firmy zagraniczne zainteresowane inwestycjami w Polsce (lub zwiększeniem już istniejących inwestycji), przedstawiciele sektora państwowego, miast zagranicznych biorących udział w Forum, bilateralne izby przemysłowo-handlowe, miasta polskie oraz ich zagraniczne miasta bliźniacze, przedstawiciele PAIiIZ, Ministerstwa Gospodarki, Kongresu Przedsiębiorczości, Związku Miast Polskich, Komitetu Organizacyjnego Euro 2012 , Specjalne Strefy Ekonomiczne, Parki Technologiczne, przedstawiciele zagranicznych i polskich firm handlowych, doradczych, prawniczych, deweloperskich, obrotu nieruchomościami, HR, branży hotelarskiej, budowlanej, transportowej, energetycznej, informatycznej, telekomunikacyjnej, oraz przedstawiciele instytucji finansowych.

Więcej informacji na: www.polishinvestforum.pl