25 października 2010

Patent na własność

 

Konferencja „Patent na własność – jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa” odbędzie się 26 października 2010 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W ramach konferencji odbędą się trzy bloki tematyczne:

• Ochrona innowacji technicznych

• Ochrona marki i designu produktów

• Ochrona dzieł w rozumieniu prawa autorskiego.

Imprezami towarzyszącymi będą: organizowana przez Enterprise Europe Network Polska Akademia Prawa i Podatków oraz organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego panel dyskusyjny „Patent na INNOwacyjne Pomorze – czyli jak praktycznie zarządzać własnością intelektualną”.

Podczas panelu poruszana będzie tematyka:

• norm dotyczących procesu komercjalizacji, korzystania z wyników prac badawczych

• barier i problemów w zarządzaniu własnością intelektualna

• korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej

• dobrych praktyk

• modeli zarządzania własnością intelektualną

• rozwiązań i rekomendacji dla pomorskich uczelni.

Moderator panelu: Kamil Kipiel – Prezes Zarządu, Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny.

Uczestnicy: Dariusz Trzmielak – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Krystian Gurba – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Bogusław Węgliński – Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej, prezes IP Management Poland, Izabela Kowalczyk – Gdański Uniwersytet Medyczny

Więcej informacji: www.arp.gda.pl