20 listopada 2009

Ogólnopolski Dzień Zbierania Podpisów

Sobota 21 listopada br. ogłoszona została Ogólnopolskim Dniem Zbierania Podpisów popierających projekt ustaw o wprowadzeniu parytetów płci na listach wyborczych (aby projekt trafił do Sejmu, do 22 grudnia br. trzeba zebrać 100 000 podpisów). Tego dnia, w wielu miastach Polski – w galeriach handlowych, kawiarniach, siedzibach organizacji pozarządowych – wolontariuszki będą zbierać podpisy od wszystkich, chcących równych szans dla kobiet. Akcję poparło już wiele osób, reprezentujących różne środowiska – w tym także najwyższe władze kraju. Mamy też przychylność wielu znanych i cenionych osób. Swoje poparcie wyrazili m.in.: Krystyna Janda, Kora Jackowska, Wiktor Osiatyński, Andrzej Wajda, Henryk Wujec, Michał Boni, prof. Lena Kolarska-Bobińska, Maciej Płażyński.

Zapraszamy! Powiadomcie o akcji rodzinę, przyjaciół i znajomych! Podpisy zbierane będą w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Rumi, Rzeszowie, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu, Włocławku, Olsztynie, Kaliszu, Sosnowcu, Łodzi, Bielsku, Cieszynie.

Na bieżąco uaktualniany spis miejsc, w których będzie można złożyć podpis znajduje się na www.kongreskobiet.pl.