6 listopada 2009

Forum Inwestycyjne Dobre Praktyki PPP

18 listopada br. w Centrum Informacyjnycm Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbędzie się Forum Inwestycyjne Dobre Praktyki PPP.

Forum będzie poświęcone 4 projektom inwestycyjnym, które jury Konkursu Dobre Praktyki PPP, pod przewodnictwem dr Ireny Herbst, prezes Centrum PPP oraz prof. Michała Kuleszy, uznało za najlepsze w tegorocznej edycji konkursu. Projekty te są planowane do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Miasta Sopotu – Rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z równoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze

Gmina Miejska Kraków – Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna

Urząd Miasta Płocka – Parking wielopoziomowy

Gmina Miejska Żory – Muzeum Yatenga. Spotkanie Kultur Świata. Budowa innowacyjnego kompleksu muzealnego w Żorach.

Idea Forum Inwestycyjnego wywodzi się z Konkursu Dobre Praktyki PPP, w ramach którego od trzech lat wyłaniane są najlepsze pomysły podmiotów publicznych na przedsięwzięcia publiczno-prywatne. Forum to nagroda dla tegorocznych Laureatów Konkursu, której fundatorem jest Organizator Konkursu – firma doradcza Investment Support.

Konkurs Dobre Praktyki PP to jedyna w Polsce inicjatywa wspierająca projekty publiczno-prywatne na początkowym etapie przygotowania. W konkursie mogą brać udział wyłącznie podmioty publiczne. Do trzech dotychczasowych edycji zgłoszono łącznie 93 projekty. W 2009 r. w organizację zaangażowanych jest kilkanaście instytucji publicznych i prywatnych, m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum PPP, Instytut PPP, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Województw RP, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej na www.dobrepraktykippp.eu