21 października 2009

Kulturalna firma w czasach kryzysu – czy to ma sens?

 

 

27 października br. w Gdańsku odbędzie się seminarium „Kulturalna firma w czasach kryzysu – czy to ma sens?”.

Motto seminarium: „To, że mam go zabić, to nie powód, bym był wobec niego nieuprzejmy” – tak podobno Churchill wytłumaczył swoim ludziom, dlaczego był uprzedzająco grzeczny wobec ambasadora wrogiego kraju, odsyłając go do więzienia.

W programie:

• Kultura organizacji – (nie)widzialna siła sukcesu w biznesie
• Kultura organizacji w nowoczesnej gospodarce
• „FAJNA” firma – moda czy konieczność
• Kształtowanie kultury organizacji, czyli jak zmierzyć się górą lodową
• Definiowanie kultury organizacji
• Składowe kultury organizacyjnej
• Modele kultury organizacyjnej
• Modele kultur organizacyjnych w polskich firmach – idee i fakty
• Style zarządzania
• Kreatywność organizacji
• Zachowania firm w kryzysie
• Kulturowo dojrzała firma
• Kultura w sytuacjach konfliktowych
• Asertywność w firmie
• Dialog społeczny w kulturalnej organizacji
• Odpowiedzialność biznesu
• Podsumowanie
• Prezentacja wyników badań wykonanych w ramach projektu
• Kultura organizacji a długowieczność firm – czy istnieje zależność

Więcej informacji:
Katarzyna Dobrzyniecka
Dyrektor Loży Gdańskiej Business Centre Club
tel. 058 340 38 82, e-mail: loza.gdanska@bcc.org.pl