19 października 2009

Teraz Polska Promocja – konkurs

 

Do 23 października br. przedłużony został termin składania prac na III edycję konkursu „Teraz Polska Promocja”.
Na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości około 50 000 zł. Oprócz nagród finansowych będzie można zdobyć także atrakcyjne staże, praktyki, a nagrodzone prace będą miały szanse na publikację. Głównym organizatorem Konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski, stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski.
W gronie licznych partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW, a także Polska Akademia Nauk, Giełda Papierów Wartościowych oraz Deutsche Bank. Patronem Medialnym jest TVP Info.
Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą, a w tym eksport, inwestycje i turystykę, po promocję produktów regionalnych, kultury, czy sportu.
Wyniki konkursu zostaną natomiast ogłoszone na uroczystej gali w pierwszej połowie grudnia.

Więcej na: www.terazpolska.pl