7 października 2009

Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze

W środę 14 października w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 odbędzie się konferencja „Czas na kobiety – aktywne i przedsiębiorcze”, inaugurująca cykl spotkań o charakterze informacyjnym, towarzyszących inicjatywie ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia parytetów płci na listach wyborczych.

Rejestracja do 12 października:
Dominika Makurat
Tel.:(58)555 97 10
E-mail: d.makurat@strefa.gda.pl.

Więcej: www.kongreskobiet.pl